Bến Tre: Một công ty xử lý rác thải bị phạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ký quyết định xử phạt Công ty CP xử lý rác thải Bến Tre (ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) với số tiền 510 triệu đồng.

 

Bến Tre: Một công ty xử lý rác thải bị phạt hơn 500 triệu đồng ảnh 1 Công ty CP xử lý rác thải Bến Tre đã vi phạm nhiều lỗi nên bị phạt hơn 500 triệu đồng
Theo quyết định xử phạt, Công ty CP xử lý rác thải Bến Tre đã vi phạm các lỗi: Không phối hợp với UBND xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở UBND xã.

Công ty này cũng không lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, công ty này đã không vận hành thường xuyên đối với các công trình xử lý chất thải; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định; không thực hiện quan trắc chất thải, không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; không xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

Với các lỗi vi phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt vi phạm hành chính 510 triệu đồng đối với công ty này. Đồng thời, phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động nhà máy xử lý rác thải Bến Tre trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Tin cùng chuyên mục