Bến Tre tập trung phát triển “tam nông”

Sau 2 ngày làm việc, ngày 30-11, Hội nghị Tỉnh ủy Bến Tre lần thứ 15 đã bế mạc. Hội nghị đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả các mặt đạt được của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2019.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo cho rằng, năm 2019, tỉnh cần tiếp tục tăng tốc, tạo đà cho bứt phá. Trong đó, lấy đoàn kết, kỷ cương làm trung tâm để tập hợp, quy tụ, làm tiền đề cho sức mạnh trong triển khai thực hiện nghị quyết. Năm 2019 sẽ có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ, cho nên, rất cần sự đoàn kết, thống nhất cao và chia sẻ trong toàn Đảng bộ để tập trung cao độ các giải pháp thực hiện; đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động các tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia các phong trào tại địa phương. 

Năm 2019, có rất nhiều công trình, dự án, các chương trình, phong trào lớn liên quan đến người dân sẽ triển khai nên rất cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị; kiên quyết kiểm soát được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng bất ổn. Về phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp đã có kết luận của Tỉnh ủy, các cấp, ngành và địa phương khẩn trương triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả tinh thần “tam nông” đã được xác định. “Chúng ta phải sống chết với “tam nông”, tập trung mạnh, quyết liệt vào lĩnh vực này. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nhanh hơn để tạo đà bứt phá, kết hợp củng cố, nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới để làm nền tảng xây dựng chuỗi giá trị hàng nông sản, góp phần giải quyết bế tắc đầu ra hàng hóa nông sản; khuyến khích nông dân tham gia vào thị trường, sản xuất theo chuỗi giá trị”, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục