Bia và phụ nữ

Các nhà khoa học đã tiết lộ rằng bia có chứa kích thích tố nữ!

Để chứng minh cho thuyết của họ, các nhà khoa học làm thí nghiệm trên 100 đàn ông. Họ cho mỗi ông uống 12 lon bia và kết quả là: 100% các ông đều tăng ký, nói huyên thuyên về các chuyện tầm phào, trở nên mẫn cảm và không thể lái xe!

 TLOVET (st)

Các tin, bài viết khác