BIDV: 7 NĂM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trong cuộc họp tổng kết 7 năm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) tổ chức tại TPHCM hôm 5-2, lãnh đạo UBND TPHCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty niêm yết và các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước đã đánh giá BIDV có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của TTCK Việt Nam.

Trong đó đã thực hiện khá tốt vai trò là một ngân hàng chỉ định phục vụ trực tiếp và toàn diện hoạt động thanh toán cho TTGDCK, các thành viên tham gia thị trường và các nhà đầu tư chứng khoán.… Bên cạnh việc thanh toán bù trừ tiền mua bán chứng khoán, BIDV còn thực hiện tốt nhiệm vụ nhận và chi trả tiền đặt cọc và nhận tiền trúng thầu mua cổ phiếu.

BIDV cũng đã phát hành trái phiếu trung - dài hạn tăng vốn theo thông lệ quốc tế cả về chuẩn mực và cách thức phát hành; đồng thời là ngân hàng phát hành trái phiếu với khối lượng lớn nhất, thời hạn dài nhất trên thị trường trái phiếu trong nước với các kỳ hạn đến 20 năm và là đơn vị đầu tiên niêm yết trái phiếu công ty trên TTCK với khối lượng lớn nhất. Trong năm 2006, BIDV đã phát hành 2 đợt trái phiếu tăng vốn gần 3.250 tỷ đồng và 1 đợt trái phiếu thông thường kỳ hạn 3-5 năm 1.002 tỷ đồng. 
 

Đông đảo nhà đầu tư tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán BIDV theo dõi giá cổ phiếu Ảnh: T. Châu

BIDV là một nhà đầu tư tiềm năng, chuyên nghiệp và dài hạn trên thị trường, luôn chủ động tham gia các hoạt động trên TTCK với vai trò là nhà phát hành tạo hàng hóa cho thị trường, đồng thời là nhà đầu tư, thành viên tham gia hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp thông qua việc mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu của các tổng công ty lớn; tham gia cổ đông chiến lược và cổ đông sáng lập, đấu giá mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước như: năng lượng, xây dựng, cơ sở hạ tầng...; góp phần đáp ứng nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của Nhà nước, tăng năng lực tài chính cho các doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định TTCK Việt Nam, trong điều kiện thị trường còn ít sự tham gia của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 
Bảy năm - một chặng đường chưa dài nhưng cũng là một cộc mốc đáng ghi nhận của BIDV có mặt trên TTCK. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, BIDV đã có những thành công lớn, tạo một kênh dẫn vốn trung và dài hạn. Trên cơ sở đó, BIDV có điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Ông Trần Bắc Hà - Tổng Giám đốc BIDV khẳng định rằng: “Tất cả những bước đi của BIDV phù hợp với định hướng phát triển thành một ngân hàng đa năng, có sức cạnh tranh cao trong điều kiện chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam. BIDV tin tưởng rằng với quyết tâm và sách lược đúng đắn của Đảng, Chính phủ, các bộ - ngành và cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, TTCK Việt Nam tiếp tục khởi sắc và thực sự trở thành một kênh huy động vốn trung - dài hạn, đóng góp vào công cuộc CNH-HĐH của đất nước. BIDV phát huy vai trò xung kích và tiên phong của mình, góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của TTCK, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động” mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng”.

 Đến dự và phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương BIDV tích cực tham gia hoạt động cung ứng vốn đầu tư nhiều dự án lớn và bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị TPHCM. Đây là thành viên đầu tiên của TTCK thực hiện mua bán kỳ hạn trái phiếu địa phương, góp phần tạo tính thanh khoản và gia tăng lợi ích của trái phiếu đô thị TPHCM. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực, BIDV tích cực tham gia nghiên cứu và tham mưu đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của TTCK.

TPHCM sẽ khuyến khích hơn nữa việc phát hành các sản phẩm tài chính thông qua TTCK, trong đó có phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình. Đặc biệt là tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các tổng công ty lớn của địa phương, đồng thời tiếp tục tham gia đẩy nhanh cổ phần hóa các DNNN đóng trên địa bàn và gắn với niêm yết giao dịch trên TTCK. Trong đó, sự tiếp tục tham gia tích cực của BIDV là rất quan trọng  

ANH KHUÊ

Các tin, bài viết khác