BIDV và VIETTEL hợp tác toàn diện

Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Viễn thông Quân đội (VIETTEL) đã ký kết hợp tác toàn diện: BIDV tạo điều kiện toàn hệ thống sử dụng các dịch vụ của VIETTEL bao gồm truyền số liệu trong nước và quốc tế; viễn thông và công nghệ thông tin; bưu chính và phát hành báo chí… VIETTEL tạo điều kiện sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do BIDV cung cấp bao gồm thanh toán; ngoại hối; tiền gửi; homebanking và BIDV Short Message Service; bảo lãnh doanh nghiệp; tài trợ xuất khẩu; thanh toán quốc tế; tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; cho thuê tài chính và thu xếp vốn; bảo hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm con người; tư vấn, giới thiệu và cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tài chính khác.

Hai bên cũng cam kết hợp tác đầu tư tài chính, tư vấn hỗ trợ, quảng bá thương hiệu, phối hợp thực hiện các chương trình từ thiện, nhân đạo, xã hội như hướng về cội nguồn, hỗ trợ đồng bào nghèo khó, xây dựng trường học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa… VIETTEL và Sở giao dịch I – BIDV đã ký kết hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh trị giá 20 triệu USD để phục vụ nhu cầu vay ngắn hạn, mở LC và phát hành bảo lãnh.

T.H.

Các tin, bài viết khác