Bình Phước: Mục tiêu giảm 2.000 hộ nghèo trong năm 2023

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. 

Kế hoạch xác định, Bình Phước đặt mục tiêu giảm 2.000 hộ nghèo, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, tương ứng 2% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đứng chắc chân

Nhiều nhà phân tích thị trường đưa ra dự báo rằng xu hướng giá cả sắp tới sẽ nhích lên. Vậy chuyện này sẽ làm mảng bán lẻ ở xứ mình nở ra hay co lại?

Tin buồn