Bố trí 129 thạc sĩ làm việc ở sở-ngành TP và quận-huyện

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa làm thủ tục cử 10 học viên đi học nước ngoài, nâng tổng số 244 học viên đã được cử đi đào tạo; đồng thời thông qua hội đồng xem xét, bố trí 46 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài.

Tính đến nay, trong chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy TPHCM, đã có 129 cán bộ trẻ sau khi tốt nghiệp, được bố trí làm việc ở các sở, ngành TP và một số quận-huyện.

S.T.H.

  • LĐLĐ quận 5: Giới thiệu 634 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Từ đầu năm đến nay, thông qua phong trào thi đua lao động giỏi- lao động sáng tạo, các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận 5 đã giới thiệu 634 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giới thiệu được 94 đoàn viên. Kết quả đã phát triển được 57 đảng viên, trong đó 34 đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng, 1 đảng viên là đồng bào người Hoa.

M.Hg

Các tin, bài viết khác