Bố trí vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên

(SGGP). – Ngày 14-11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đã có văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhất là các hộ dân sản xuất lúa vụ mùa đông-xuân, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và cho vay vốn lưu động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với trường hợp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực này làm cho tăng trưởng tín dụng cả năm 2011 vượt 20%, tổ chức tín dụng có thể báo cáo để NHNN xem xét.

Một nội dung khác được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo là các tổ chức tín dụng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất. Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra hướng dẫn mới để thống kê dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất. Theo đó, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất để xác định tỷ trọng so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng được loại trừ một số nhóm.

Thứ nhất là dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn phục vụ tiêu dùng, gồm: nhu cầu vốn để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay.

Thứ hai là nhóm dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn để đầu tư, kinh doanh bất động sản, gồm: xây dựng nhà để bán, cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà, hoặc thu tiền thuê với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở do UBND cấp tỉnh ban hành mà chi phí xây dựng nhà ở hoặc chi phí tiền thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hoàn thiện các dự án phát triển nhà ở được bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 1-1-2012 theo nội dung hợp đồng trong hoạt động xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng thuê tài sản.

H.YÊN

Các tin, bài viết khác