Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho gần 1.000 người làm báo

Ngày 3-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ TT-TT tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho gần 1.000 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh, xây dựng Đảng là mảng đề tài có phạm vi tuyên truyền rất rộng, có yêu cầu cao và không dễ viết. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nên chủ đề về xây dựng Đảng năm 2021 có những điểm mới, nội dung mới và quyết tâm mới.

Các cơ quan báo chí cần phải đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền về mọi mặt của công tác xây dựng Đảng, như: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân...

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu, phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí xuất bản; đề cao sứ mệnh, trách nhiệm của người làm báo, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, nhất là mạng xã hội; tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối...

Hội nghị này nhằm bồi dưỡng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có nhận thức rõ ràng, nắm chắc kiến thức về công tác xây dựng Đảng, lấy đó làm cơ sở để tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao; truyền tải, thông tin cho người dân về các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách chân thực, sinh động, chính xác, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng đối với công chúng.

Cùng với đó là bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ hiện nay; tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương...

Tin cùng chuyên mục