Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Buộc trích tiền từ tài khoản để nộp

Ngày 19-2, Bộ LĐTB-XH cho biết, liên bộ: LĐTB-XH, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 138 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về việc buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động (NSDLĐ) để nộp số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh. Theo đó, hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt mà NSDLĐ không tự nguyện truy nộp hoặc đã truy nộp nhưng chưa đủ số tiền BHXH thì Thanh tra Sở LĐTB-XH có trách nhiệm đề xuất với cơ quan thẩm quyền liên quan áp dụng biện pháp buộc trích tiền từ tài khoản truy nộp vào quỹ BHXH.

Người có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh và ra quyết định áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH có quyền yêu cầu ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản cung cấp các thông tin về tài khoản, số dư trên tài khoản, đồng thời có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản.

Sau 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định buộc trích tiền, nếu chủ tài khoản không tự nguyện đến trích tiền chuyển trả quỹ BHXH thì ngân hàng có trách nhiệm chuyển tiền từ tài khoản của NSDLĐ vào tài khoản quỹ BHXH theo yêu cầu, trước khi thực hiện các lệnh chuyển tiền khác của chủ tài khoản.

Trong trường hợp tài khoản của NSDLĐ có số dư đủ khả năng thanh toán toàn bộ số tiền nợ, nhưng ngân hàng cố tình trì hoãn hoặc không thực hiện việc trích tiền thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trường hợp tài khoản của NSDLĐ không còn số dư hoặc còn số dư nhưng không đủ để thi hành quyết định thì ngân hàng sau khi chuyển số tiền hiện có vào tài khoản của quỹ BHXH, đồng thời cho người ra quyết định biết để xem xét áp dụng các biện pháp khác đảm bảo truy thu đủ số tiền còn nợ. 

NG.LỮ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn