Các ngân hàng đề nghị thực hiện toàn diện, đầy đủ và kịp thời lãi suất thỏa thuận

Hôm nay, 9-3, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã chủ trì cuộc “họp nội bộ” tại TPHCM với 22 trong số 25 ngân hàng thương mại (NHTM) thành viên khu vực để tập trung bàn thảo một số vấn đề bức thiết chung quanh Thông tư 07 của Ngân hàng Nhà nước ban hành thực hiện từ 26-2 vừa qua về việc cho phép các ngân hàng áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận (LSTT) đối với hoạt động cho vay trung dài hạn.

(SGGPO).- Hôm nay, 9-3, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã chủ trì cuộc “họp nội bộ” tại TPHCM với 22 trong số 25 ngân hàng thương mại (NHTM) thành viên khu vực để tập trung bàn thảo một số vấn đề bức thiết chung quanh Thông tư 07 của Ngân hàng Nhà nước ban hành thực hiện từ 26-2 vừa qua về việc cho phép các ngân hàng áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận (LSTT) đối với hoạt động cho vay trung dài hạn.

Các NHTM đồng tình chủ trương thực hiện LSTT cho vay trung dài hạn tạo thuận lợi để cung - cầu vốn gặp nhau theo quy luật thị trường; thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng hơn; các NHTM có điều kiện thay đổi chính sách tín dụng theo hướng mở rộng cho vay vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển có hiệu quả, đồng thời các ngân hàng có được mức thu nhập hợp lý…

Tuy nhiên, Thông tư 07 vẫn còn khập khiểng và vướng mắc bởi hiện nay cho vay ngắn hạn vẫn chưa được áp dụng LSTT. Đây mới là khu vực thị trường tín dụng phát triển mạnh và các NHTM có thể cải thiện nguồn thu của mình, vì thực tế cơ cấu cho vay trung dài hạn chỉ chiếm khoảng trên dưới 30% trong tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng.

Mặc khác, cho vay trung dài hạn được áp dụng cơ chế LSTT, nhưng huy động vẫn khống chế 10,5% là rất bất hợp lý và còn làm khó NHTM, dẫn đến tình trạng các ngân hàng buộc phải thu các loại phí và luồn lách đủ mọi cách để bù đắp không bị lỗ, dễ tạo kẽ hở tiêu cực, trong khi thực tế lãi suất huy động trên thị trường đang tăng cao hơn 10,5%, ngay cả trên thị trường liên ngân hàng (giữa ngân hàng với nhau) lãi suất huy động cũng đã lên tới 12%.

Do đó, các ngân hàng hội viên nhất trí đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị Ngân hàng Nhà nước mở thông thoáng cơ chế LSTT đồng Việt Nam bao gồm cả ngắn hạn và trung dài hạn cho mọi đối tượng; rào cản về lãi suất huy động 10,5% cũng cần phải được gỡ bỏ phù hợp với thực tế, đồng thời thị trường cũng đang đòi hỏi bỏ cả trần lãi suất.

A.K.

- Thông tin liên quan:

>> Trần lãi suất huy động - Bỏ thương, vương tội