Cách duy nhất

Chuyên gia tư vấn nhận được lá thư của một người đàn ông với nội dung như sau: “Tôi biết rằng ở chỗ các ngài có nhiều chuyên gia về mọi vấn đề, nên tôi đề nghị họ giải đáp giùm một chuyện nan giải – tại sao các cô gái luôn nhắm mắt mỗi khi hôn?”.

Vị chuyên gia trả lời: “Hãy gửi cho chúng tôi một tấm hình của bạn. Chỉ có cách ấy mới đưa ra lời giải đáp chính xác được”.

XUÂN HIẾU (st)

Các tin, bài viết khác