Cấm nhũng nhiễu, lạm quyền trong thanh tra

(SGGP). – Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành thanh tra. Theo đó, mọi hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan Thanh tra Nhà nước để vụ lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Thông tư quy định cụ thể một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo như: lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đưa nội dung không cần thanh tra hoặc không đưa những nội dung cần thanh tra vào phạm vi thanh tra; lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, nhũng nhiễu với đối tượng thanh tra, đơn vị, cá nhân có liên quan; làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thanh tra, báo cáo sai sự thật, kết luận sai sự thật, quyết định xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; kết luận, kiến nghị ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trái pháp luật; bao che cho người bị tố cáo, người bị khiếu nại, tiết lộ thông tin về người tố cáo…

Trong hoạt động phòng chống tham nhũng, nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc phòng chống tham nhũng xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức; thông tin không trung thực, tiết lộ trái pháp luật thông tin về tài sản, thu nhập của người được xác minh; cản trở quá trình giải quyết các vụ việc tham nhũng… Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-3-2011.

A.CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án