Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rà soát bản thân và cả người nhà

SGGPO

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh đến tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Do đó, những trường hợp có khả năng tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong khóa tới thì phải tự rà soát về tính gương mẫu cũng ý thức chấp hành pháp luật, như không vi phạm xây dựng. Việc rà soát cần thực hiện nghiêm túc, trung thực không chỉ đối với bản thân mà còn đối với người nhà.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chú trọng cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số

Chiều 9-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị quán triệt triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể các nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cùng dự còn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy chế bầu cử; kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến tiêu chuẩn, yêu cầu đối với cấp ủy viên. Trong đó, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở tại TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân để bầu vào cấp ủy.

Công tác nhân sự cấp ủy và bầu cử phải đảm bảo công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự và nghiêm cấm vận động trong công tác bầu cử.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) về tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức của cán bộ được dự kiến giới thiệu ứng cử cấp ủy khóa mới.

“Trường hợp cán bộ có sai phạm đến mức xử lý thì phải xem xét xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng và phân công, điều động người thay trước khi tổ chức đại hội”, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu.

Ngoài ra, dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt, muốn bổ sung thì phải do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Đồng chí cũng yêu cầu thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các quận - huyện không là người địa phương, phấn đấu đầu nhiệm kỳ đạt được 2/3 và đến cuối nhiệm kỳ đạt 100%. Mặt khác, chủ trương này cũng cần được phấn đấu thực hiện đối với các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn.

“Không gương mẫu thì phải tự báo cáo”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. “Trước khi đại hội diễn ra phải hoàn tất việc đánh giá đảng viên”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu và nhấn mạnh trong đánh giá đảng viên có nhiều nội dung.

Đặc biệt, đối với các trường hợp có khả năng ứng cử, tái cử hoặc được đề cử vào vị trí mới thì trong đánh giá cần chú ý đến tính gương mẫu, cùng ý thức chấp hành pháp luật của đảng viên.

“Gương mẫu là cán bộ, đảng viên không có sai phạm trong xây dựng. Bản thân mình không sai phạm. Người nhà mình cũng không sai phạm”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn chứng và phân tích một tình huống cụ thể.

Vì vậy, đồng chí yêu cầu, trong quá trình đánh giá, những đảng viên nào nhận thấy có thể tiếp tục lãnh đạo, quản lý thì phải tự đánh giá rõ về việc tuân thủ quy định pháp luật xây dựng. Bao gồm bản thân và người nhà không xây dựng trái phép, sai phép.

“Đừng để đến lúc quy hoạch xong thì có đơn thưa, sẽ rất kẹt”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh và đề nghị từng đảng viên nghiêm túc rà soát, nếu nhận thấy không đảo bảo yêu cầu trên, không gương mẫu thì báo cáo cấp ủy và tự “rút”.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự rà soát bản thân và cả người nhà ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN nHÂN
Nhắc lại trường hợp Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép, người nhà của vị này cũng xây dựng 6 công trình không phép khác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức đã nhận trách nhiệm, nhận thấy không gương mẫu nên xin không tham gia Ban Thường vụ Quận ủy, không tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận và xin nghỉ hưu trước tuổi.

Song, đối với những nơi khác cũng nên tự rà soát, không chỉ đối với bản thân mà cả người nhà.

Liên quan đến công tác đánh giá cán bộ, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đây là công việc thường xuyên, định kỳ nhưng lâu nay chưa được thực hiện tốt. Do đó, căn cứ trên các quy định của Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy cần có hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, khắc phục các tồn tại, hạn chế lâu nay.

Đồng chí gợi mở nhiều vấn đề, như trường hợp cán bộ, đảng viên có chức vụ bên chính quyền, không giữ chức vụ bên đảng thì phải tổ chức đánh giá, kiểm điểm bên chính quyền. Trong đánh giá cần đặc biệt chú ý đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao (bên chính quyền).

Đặc biệt, trong năm 2019, ngoài đánh giá theo các nhiệm vụ chung thì chính quyền cũng được giao một số việc cụ thể. Cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu đảm bảo tỷ lệ giải ngân trong đầu tư công, nếu không đạt được tỷ lệ này thì có nguy cơ người đứng đầu UBND quận - huyện (nơi có tỷ lệ giải ngân không đạt) không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí mức độ hoàn thành tốt còn khó thể đạt được.

Tương tự, trong năm 2019, TPHCM cũng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động người dân thành phố không xả rác, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong quản lý trật tự xây dựng. Đây là những nhiệm vụ bổ sung trong năm 2019, nhưng trong kiểm điểm phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ này để đánh giá cán bộ, người đứng đầu.

6 đảng bộ quận - huyện và cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm

Thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cơ sở của TPHCM bắt đầu từ ngày 15-3-2020. Đại hội cấp đại biểu đảng bộ quận - huyện và cấp trên cơ sở bắt đầu từ tháng 6-2020, hoàn thành trước ngày 31-8-2020.

Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với các đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 1-3-2020. Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở thì hoàn thành trước ngày 1-5-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chọn 6 đơn vị tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Đó là Đảng bộ quận 3, Đảng bộ quận Thủ Đức, Đảng bộ huyện Nhà Bè, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Về việc chọn 6 đơn vị trên tổ chức đại hội điểm, theo đồng chí Trần Lưu Quang, là căn cứ vào việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm; tình hình đoàn kết nội bộ của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng; tính chất đặc thù của đơn vị; năng lực điều hành của thường trực cấp ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy giới thiệu quán triệt hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương (Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-10-2019) và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Yêu cầu kỷ luật ông Ninh Văn Chủ và kiểm điểm Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh Quảng Ninh

Yêu cầu kỷ luật ông Ninh Văn Chủ và kiểm điểm Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh Quảng Ninh

Ông Ninh Văn Chủ, với cương vị Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />