Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định

Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định

Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 1
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 2
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 3
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 4
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 5

Clip hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ

Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 6
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 7
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 8
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 9
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 10
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 11
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 12
Cận cảnh hàng chục cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 13