Cần cơ chế đặc thù cho thanh niên xung phong

Ngày 5-4, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên xung phong năm 2024.

Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên xung phong năm 2024
Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên xung phong năm 2024

Diễn đàn năm nay có chủ đề: "Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện", được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, tác động tích cực đối với phong trào thanh niên. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên, trong đó trung tâm là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện chính sách còn nhiều bất cập và hạn chế: việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 còn chậm; chính sách thu hút, huy động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội chưa được quan tâm đúng mức; quản lý nhà nước về thanh niên vẫn còn nhiều bất cập...

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi 3 nhóm nội dung: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; việc triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Hoi dong tu van.jpg
Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi

Một số vấn đề, câu hỏi được đặt ra tại diễn đàn như: Thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hàng năm được hưởng những chính sách nào của nhà nước? Tổ chức Đoàn cần làm thủ tục như thế nào để bảo đảm thanh niên tình nguyện được hưởng các chính sách? hướng dẫn để đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ được ưu tiên tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu cũng đưa ra đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho thanh niên xung phong, thanh niên đã có sáng kiến; chính sách hỗ trợ với thanh niên xung phong làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Tại diễn đàn, Hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi gồm 20 thành viên đã ra mắt. Hội đồng có chức năng tư vấn giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn những nội dung về chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Tin cùng chuyên mục