Cần hơn 174.000 tỷ đồng đầu tư nút giao và đường kết nối với hệ thống cao tốc

Bộ GTVT vừa báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát, tổng số vốn cần bố trí đầu tư hệ thống nút giao, đường kết nối để phát huy hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc trên cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Cần hơn 174.000 tỷ đồng đầu tư nút giao và đường kết nối với hệ thống cao tốc

Theo kết quả rà soát, có 134 kiến nghị của các địa phương với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 174.543 tỷ đồng. Trong đó, 53 kiến nghị liên quan đến nút giao với nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 33.000 tỷ đồng; 81 kiến nghị liên quan đến tuyến kết nối, nhu cầu vốn khoảng hơn 141.500 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, trong điều kiện nguồn vốn nhà nước còn khó khăn, việc cân đối ngay hơn 174.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện các nút giao, tuyến kết nối là khó khả thi. Vì vậy, Bộ GTVT đề xuất phân loại đầu tư các nút giao, tuyến kết nối theo 4 nhóm.

Nhóm 1 gồm các nút giao, tuyến kết nối đã được bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư hoặc đang triển khai xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Nhóm 2 gồm các nút giao, tuyến kết nối có nhu cầu cấp thiết, cần sớm bố trí vốn để đầu tư ngay trong giai đoạn 2021 - 2025.

Nhóm 3 gồm các nút giao, tuyến kết nối cần ưu tiên bố trí vốn để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, trong đó được phân chia theo thẩm quyền đầu tư của Bộ GTVT và địa phương.

Nhóm 4 gồm các nút giao, tuyến kết nối trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác cần được nghiên cứu, thu xếp nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư.

Bộ GTVT cho rằng, việc xây dựng hệ thống giao thông kết nối là cần thiết để phát huy hiệu quả đầu tư các tuyến cao tốc. Do đó, Bộ GTVT kiến nghị lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cụ thể, đối với các nút giao, tuyến kết nối có nhu cầu cấp thiết, cần sớm bố trí vốn để đầu tư ngay trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu cân đối khoảng 4.352 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương hàng năm, nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Số vốn này nhằm hỗ trợ Bộ GTVT khoảng 2.075 tỷ đồng đầu tư 8 tuyến kết nối là các quốc lộ: QL19B, QL19C, QL29, QL217, QL217B, QL49, QL10, QL91 và hỗ trợ 8 địa phương (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế) khoảng 2.277 tỷ đồng để đầu tư 2 nút giao, 10 tuyến kết nối.

Với các nút giao, tuyến kết nối cần ưu tiên bố trí vốn để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GTVT rà soát, ưu tiên bố trí hơn 24.800 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư 4 nút giao, 12 tuyến kết nối là quốc lộ, nhánh nối cao tốc (QL9B, QL1, QL47, QL45, QL40B, QL28, QL55, QL70B, QL34B, QL3, 2 nhánh nối trên cao tốc TPHCM - Trung Lương).

Bên cạnh đó, UBND các địa phương cần rà soát, ưu tiên bố trí khoảng 114.995 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư 26 nút giao, 40 tuyến kết nối.

Đối với các nút giao, tuyến kết nối trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo VEC nghiên cứu, thu xếp nguồn vốn khoảng hơn 7.000 tỷ đồng để ưu tiên đầu tư 7 nút giao, 1 tuyến kết nối theo kiến nghị của các địa phương (Hà Nam, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) trên các tuyến cao tốc: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tin cùng chuyên mục