Cần một thị trường mua bán giao sau

Trong chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006 của TPHCM có đề cập tới việc thiết lập một thị trường mua bán giao sau về nông sản xuất khẩu. Giới nghiên cứu thị trường đánh giá đây là một giải pháp quan trọng để góp phần phát triển dịch vụ tài chính, ổn định xuất khẩu và nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM thành trung tâm tài chính.

Ảnh: Việt Dũng.

Thị trường mua bán giao sau còn gọi là thị trường kỳ hạn, hoặc thị trường tương lai. Nó có 3 đặc điểm đáng chú ý: Một là, giao dịch đấu giá tập trung công khai giữa các thành viên của thị trường để ký kết các hợp đồng mua bán. Hai là, việc thực hiện hợp đồng theo các kỳ hạn 3, 6, 9 hoặc 12 tháng sau đó, có tính bắt buộc. Ba là, các bên mua bán có quyền bán lại hợp đồng cho người thứ ba và những người sau đó.

Nhìn chung, thị trường mua bán giao sau về tổ chức và giao dịch cũng tương tự như một sở giao dịch chứng khoán. Hàng hóa giao dịch ở đây là các loại nông sản xuất khẩu, khoáng sản, vàng bạc đá quý... Đây là loại thị trường dùng để bảo hộ giá cho người sản xuất, gắn sản xuất với thị trường, lấy thị trường định hướng sản xuất. Nước ta tuy còn nghèo, nhưng là một nước xuất khẩu nông sản lớn, do đó thiết nghĩ rất cần phải có thị trường này.

Đặc biệt là TPHCM có đủ lợi thế và rất nên tổ chức thị trường mua bán giao sau. Tuy nhiên, để tổ chức được thị trường này, phải xây dựng từ đầu tất cả các khâu từ hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật, nhân lực và mạng lưới kỹ thuật phục vụ cho giao dịch.

Ông Bùi Nguyên Hoàn, Trưởng đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TPHCM, đã mạnh dạn nêu ý kiến và đề xuất: “Chúng tôi là những người đã được nghiên cứu khá kỹ lưỡng về loại thị trường này. Nếu lãnh đạo TPHCM yêu cầu thì chúng tôi sẵn sàng tham gia. Chúng tôi có thể làm được các công việc soạn thảo đề án, đào tạo nhân lực; xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, luật pháp... Vấn đề cần thiết nhất là phải có đơn vị chủ dự án và tài chính. Chủ đề án có thể chọn một ngân hàng, công ty tài chính hoặc một công ty thương mại”.

TPHCM trong bối cảnh thực tế hiện nay xem ra rất cần xem xét để tổ chức thị trường mua bán giao sau càng sớm càng tốt để góp phần ổn định hoạt động xuất khẩu và phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu, mở thêm một loại hình dịch vụ cao cấp mới cho thị trường và tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho người lao động…

NHUẬN CÁT

 

Các tin, bài viết khác