Cẩn thận

Một bệnh nhân vừa được phẫu thuật. Tối đó, cô gọi điện ngay cho bác sĩ hỏi xem mẹ cô có thể đến thăm cô được không.

- Lúc nào thích cũng được - bác sĩ trả lời - Mà tại sao cô lại hỏi như vậy?

- Thì bác sĩ đã dặn tôi là: “Không được quan hệ thân mật sau khi phẫu thuật”.

TLOVET (st)

Các tin, bài viết khác