Cảnh cáo Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang

Chiều 27-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020 – 2022), Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang (thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Tiền Giang).

Cảnh cáo Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang ảnh 1
Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở LĐTB-XH Tiền Giang, chưa lãnh đạo Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Với vai trò Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh không thực hiện đúng Quy chế làm việc; không lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp chi bộ và chi ủy nhiều tháng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp chi bộ không đúng thành phần theo hướng dẫn; không xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 không đúng Quy chế bầu cử.

Ngoài ra, với vai trò Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh không tổ chức họp cơ quan theo Quy chế làm việc đã đề ra; để một số cán bộ, nhân viên của đơn vị tạm ứng tiền trong thời gian dài nhưng không có giải pháp cụ thể để thu hồi. Đồng thời, đồng chí cũng buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra việc thực hiện các cam kết hoàn ứng của các cá nhân đã tạm ứng; cố ý mạo danh nhà thầu chỉ đạo cấp dưới để ứng tiền tiêu xài cá nhân, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề nghị bác bỏ kết quả bầu cử của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiến hành bầu lại vì chậm ban hành Quy chế làm việc.

Đọc nhiều nhất

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bút Sài Gòn

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Tin buồn