Cập nhật các nghị quyết mới vào nội dung thi đua trong công tác tuyên giáo

Chiều 15-3, Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (gồm Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, 3, 5, 10 và Tân Bình) tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và phát biểu định hướng tại hội nghị.

Theo đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị của Cụm thi đua 1 phải nắm rõ, cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Trung ương đối với TPHCM để đưa vào các nội dung thi đua. Trong đó, chú trọng đến Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM...

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua của cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Quang cảnh hội nghị ký kết giao ước thi đua của cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Song song đó, chuẩn bị tâm thế triển khai thật tốt các nội dung Thành phố đang xây dựng, hoàn thiện và đưa vào triển khai, trong đó có chương trình hành động Xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các đơn vị phải chủ động, đi trước, đón đầu các chương trình, hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Từ các dự án lớn của Thành phố, các đơn vị cần xây dựng ngay các nội dung, chương trình, đề án nhỏ để cụ thể hoá và chuẩn bị nguồn lực để triển khai hiệu quả, thực chất”, đồng chí Lê Hồng Sơn lưu ý.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dự và phát biểu tại hội nghị

Giao ước thi đua giữa các đơn vị của Cụm thi đua 1 gồm 8 nội dung. Trong đó, các đơn vị ký kết thi đua xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc và tổ chức phát động phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị cũng thi đua trong tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng năm 2023; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn; có biện pháp đổi mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực tuyên giáo. Cùng với đó, tiếp tục các giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ…

Lãnh đạo TPHCM và TP Thủ Đức tặng hoa đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tại hội nghị ký kết giao ước thi đua

Lãnh đạo TPHCM và TP Thủ Đức tặng hoa đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tại hội nghị ký kết giao ước thi đua

Các hoạt động thi đua nhằm giúp các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của từng đơn vị nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của ngành tuyên giáo TPHCM nói chung.

Tin cùng chuyên mục