Chấn chỉnh quy hoạch, xây dựng thủy điện

* Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới
* Đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP


Hôm qua, 13-11, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, trong số 471 đại biểu có mặt, ông Vũ Đức Đam nhận được 421 phiếu đồng ý (tương ứng 84% của tổng số 498 đại biểu), ông Phạm Bình Minh được 427 phiếu đồng ý (tương ứng 86%). Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả này.

Như vậy, ông Vũ Đức Đam trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong số 5 Phó Thủ tướng đương nhiệm. Dự kiến, ông Vũ Đức Đam sẽ phụ trách khối văn hóa xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo (thay cho vị trí ông Nguyễn Thiện Nhân đã chuyển qua làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam). Trong khi đó, ông Phạm Bình Minh sẽ là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo khối công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Tân Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (trái) và tân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ông Phạm Bình Minh


- Sinh ngày: 26-3-1959; quê quán: Nam Định; học vị: Thạc sĩ.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ 9-1976 – 8-2007: Sinh viên Trường Đại học Ngoại giao tại Hà Nội; cán bộ Bộ Ngoại giao; Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh; học thạc sĩ luật và ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Hoa Kỳ; Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc.

- 2-2003: Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9-2006).

- Từ 8-2007 – 1-2009: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Từ 1-2009 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
 

Ông Vũ Đức Đam

- Sinh ngày: 3-2-1963; quê quán: Hải Dương; học vị: Tiến sĩ.

- Từ 7-1982 – 9-1988: Lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ.

- Từ 10-1988 – 10-1994: Cán bộ Tổng cục Bưu điện; Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

- Từ 10-1994 - 3-2003: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

- Từ 3-2003 - 7-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Từ 8-2005 - 11-2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông.

- Từ 11-2007 - 3-2010: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.


Các tin, bài viết khác