Chẳng nhẽ?!

- Jony, đã bao lần má biểu con không được kêu réo khi má đang nói chuyện mà!

- Nhưng, thưa má, chẳng nhẽ phải ráng đợi đến lúc má đang ngủ ư?!

Q.LONG (st)

Các tin, bài viết khác