Chào năm học mới!

Vào tiết đầu tiên của năm học mới, thầy giáo vào lớp:
 
- Bảng thì bẩn, giẻ lau thì khô, quả địa cầu thì... - thầy lấy tay xoa quả địa cầu - toàn cát là cát.
 
Học sinh lên tiếng:
 
- Thưa thầy, tại vì thầy vừa lau đúng sa mạc Sahara đó ạ!

S.K (st)
 

Các tin, bài viết khác