Chỉ khi nào thật cần thiết mới ra nghị quyết

Trong Nghị quyết (NQ) TƯ5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, có đề cập đến một nội dung đã cũ, đã nói rất nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn chưa đổi mới được. Đó là việc ra NQ chỉ thị.

Văn kiện dành một trang nhắc nhở: “Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra NQ, chỉ thị khi thật cần thiết, không ra quá nhiều NQ, chỉ thị ở một nhiệm kỳ và một hội nghị TƯ” (Văn kiện NQ TƯ5 khóa X trang 132-133).

Chỉ trong 2 hội nghị TƯ đầu năm tới nay đã có 9 NQ. NQ TƯ5 còn chỉ rõ: “Cấp ủy cấp dưới hạn chế ra NQ để thực hiện NQ cấp ủy cấp trên mà tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách thiết thực”. Thực trạng tình hình vừa qua là: NQ dồn dập NQ, NQ nào cũng dài, rất nhiều vấn đề, nhiều nội dung. Đảng viên nào có quyết tâm lắm mới đọc được các tài liệu về NQ, nhất là đọc văn kiện.

NQ quá dài, quá nhiều vấn đề có phần trùng lắp những NQ trước, từ tình hình thực trạng, nguyên nhân, mục tiêu quan điểm nhiệm vụ, giải pháp. Ví dụ tình hình về tư tưởng và công tác tư tưởng, NQ TƯ5 khóa IX đánh giá rất rõ: “Mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyết định chiều hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới” (VK TƯ5 khóa IX trang 131).

Thì NQ lần này cũng lặp lại: “Tư tưởng tích cực được mở rộng, là xu hướng chủ đạo tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc ta trong thời kỳ mới. (VK TƯ5 khóa X trang 34). Phần khuyết điểm NQ cũõ nêu: “...Tuy vậy mặt tiêu cực có lúc có nơi cũng rất nghiêm trọng, thực sự là nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sự mất còn của Đảng, của chế độ” (trang 131), thì nay NQ mới cũng lặp lại “Tuy vậy, một số mặt tiêu cực đang có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định chính trị...” (VK mới trang 34).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cùng với việc ra ít NQ và phải lựa chọn vấn đề. Nếu vấn đề đã rõ trong NQ của Đại hội thì chỉ cần hướng dẫn chỉ đạo triển khai việc tổ chức thực hiện hơn là lặp lại. Làm như vậy chính là tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên đọc lại, quán triệt kỹ hơn NQ của Đại hội – văn kiện mà Đảng ta đã tập trung bao nhiêu công sức trí tuệ hàng mấy năm.

Một hướng dẫn triển khai thực hiện các vấn đề thiết yếu trong NQ sẽ tạo điều kiện cho CB ĐV đọc lại và nắm vững NQ Đại hội vừa vận dụng sáng tạo từng vấn đề vào thực tiễn cuộc sống, hơn là bỏ công nghiên cứu một NQ mới mà cũng những vấn đề đó. 

HỒ THANH KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Canelo sẽ đấu Saunders vào tháng 5

Joyce sẽ thắng Usyk thật phong cách, Saunders sẽ dạy Canelo một bài học

Tyson Fury “giận dữ”, ở trong một “thực tại quá đỗi rảnh rang”, vì vẫn chưa thể xác định lịch thượng đài “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” với Anthony Joshua “cơ bắp”, đã đưa ra những quan điểm của bản thân về những cặp đấu được dự báo sẽ là rất hấp dẫn trong làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới sắp tới…