Chỉ số đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam tăng 11,54%

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP (USOAP) của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) đã hoàn thành việc đánh giá tổng thể năng lực đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam năm 2024.

Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu làm việc tại Cảng hàng không Nội Bài
Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu làm việc tại Cảng hàng không Nội Bài

Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP tập trung đánh giá năng lực của mỗi quốc gia trong công tác đảm bảo an toàn hàng không. Việc đánh giá được tập trung vào các lĩnh vực: hệ thống pháp luật, cơ cấu tổ chức, cấp phép nhân sự, khai thác máy bay, điều tra tai nạn và sự cố, sân bay và thiết bị hỗ trợ mặt đất…

Theo kết quả đánh giá sơ bộ được công bố bởi Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt được 77,1% tăng 11,54% so với kết quả đánh giá năm 2016, trong đó lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay (AGA) đạt 83,85%, tăng 28,9% so với kết quả đánh giá năm 2016.

Với kết quả này, Việt Nam đã nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (65,31%) và mức trung bình của thế giới (68,81%).

Trong đó, chỉ số EI của lĩnh vực khai thác cảng hàng không của Việt Nam cao hơn 23,12% so với mức trung bình của các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn 23,85% so với mức trung bình của các quốc gia trên thế giới.

Để đạt kết quả này, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có nhiều nỗ lực khắc phục các vấn đề được chỉ ra tại kết quả đánh giá năm 2016. Cụ thể, mô hình máy bay phục vụ cho công tác huấn luyện thực hành cứu nạn chữa cháy theo tiêu chuẩn của ICAO đã được xây dựng.

Đồng thời, ACV đã mời tổ chức nước ngoài huấn luyện thực hành công tác cứu nạn chữa cháy máy bay; xây dựng các phương án cứu nạn chữa cháy máy bay tại khu vực có địa hình phức tạp; đầu tư bộ thiết bị cứu hộ để di dời máy bay mất khả năng di chuyển; nâng cao hiệu quả công tác bảo trì bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng không, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đảm bảo an toàn hàng không…

Trong thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện được chỉ ra trong đợt đánh giá vừa qua để đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO.

Tin cùng chuyên mục