Chính phủ yêu cầu rà soát vướng mắc trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai phương án đầu tư xây dựng một số tuyến đường cao tốc, sáng 12-3-2023. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai phương án đầu tư xây dựng một số tuyến đường cao tốc, sáng 12-3-2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 và rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (bao gồm loại hợp đồng BT).

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2; nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút các quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2; chủ trì nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông đang có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bộ TN-MT nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến dự án PPP trong dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: TN-MT, Xây dựng, Công thương, Y tế, GD-ĐT, TT-TT, NN-PTNT phối hợp với Bộ KH-ĐT khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện dự án PPP trong ngành, lĩnh vực quản lý, ban hành chậm nhất trong quý 2.

Tin cùng chuyên mục