Văn kiện

CHÍNH SÁCH MỚI

Báo SGGP Điện tử xin  giới thiệu một số văn bản mới  vừa được Chính phủ và các bộ ban hành .Bạn đọc muốn biết cụ thể, có thể gọi điện thoại số (08)8340020 hoặc liên hệ với Phòng tiếp bạn đọc của báo để tham khảo.
 CHÍNH PHỦ

• Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, nộp thuế (thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà đất, thuế thu nhập với người có thu nhập cao, thuế môn bài).

Theo đó đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước và thuế tài nguyên thì hàng tháng cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai theo mẫu tờ khai do bộ tài chính ban hành, tự nộp đủ số thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.

Hàng năm, cơ sở sản xuất kinh doanh không phải quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước và thuế tài nguyên với cơ quan thuế. Đối với thuế nhà, đất, thuế thu nhập cao và thuế môn bài , cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai theo mẫu tờ khai do Bộ Tài chính ban hành và tự nộp đủ số thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn kê khai, nộp thuế và việc quyết toán thuế thực hiện theo quy định pháp luật thuế hiện hành.

• Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 20-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Trong năm 2005, tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công sang thủ tục hải quan điện tử tại  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

ỦY BAN NHÂN DÂN  TPHCM

• Thông báo số 391/TB-VP ngày 23-7-2005 của UBND TPHCM: Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-QĐ-TTg giải quyết những tồn tại về hợp thức hóa nhà, xây dựng không phép, sai phép trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Xây dựng có hiệu lực). Cụ thể như những công trình xây dựng đang tồn tại phù hợp với quy hoạch nhưng chưa phù hợp về kiến trúc thì được phép tồn tại theo hiện trạng.

Trường hợp toàn bộ công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch thì được xử lý như sau: trường hợp thực hiện ngay quy hoạch  xây dựng, chủ công trình xây dựng phải di chuyển về khu quy hoạch và được đền bù theo theo quy định của pháp luật, trường hợp chưa thực hiện quy hoạch xây dựng thì được phép tồn tại theo hiện trạng.

Những trường hợp đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng mà chưa thực hiện biện pháp xử lý hình phạt bổ sung thì cũng áp dụng theo Quyết định số 39/QĐ-TTg nhưng UBND quận, huyện sẽ có văn bản điều chỉnh lại quyết định xử phạt ban đầu.

Đối với những trường hợp phát sinh sau ngày 1-7-2004 phải có hướng xử lý kiên quyết, triệt để , hiệu lực. Những trường hợp chưa thực hiện quyết định xử lý vi phạm xây dựng nhất thiết phải thực hiện. Khu vực chưa có quy hoạch chi tiết trong khi quy hoạch chung là công trình công cộng, cây xanh thì không được xây dựng mà phải nhanh chóng thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2000...

• Thông báo số 386/TB-UB ngày 22-6-2005 của UBND TPHCM: Kết luận và chỉ đạo thực hiện về nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn ở các quận 9, huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi.

CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

• Quyết định số 921/QĐ-NHNN ngày 27-6-2005 của Ngân hàng Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung quyết định mang ngoại tệ đồng, tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh. Theo đó người xuất nhập cảnh được mang tiền mặt là 7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có gía trị tương đương, 15 triệu tiền đồng VN.

• Công văn số 3661/BGTVT-CGĐ ngày 16-6-2005 của Bộ Giao thông Vận tải: Quản lý mốc lộ giới và hành lang an toàn đường bộ đối với các dự án xây dựng mới và cải tạo nâng cấp. Theo đó đối với dự án xây dựng mới thì việc cắm mốc lộ giới là mốc giới hạn đất hai bên đường đã đền bù giải phóng mặt bằng được triển khai đồng thời trong quá trình thực hiện dự án; đối với dự án cải tạo nâng cấp thì trên cơ sở mốc lộ giới đã có tiến hành bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp qui mô dự án và cũng được triển khai đồng thời trong quá trình thực hiện dự án.

Các Sở GTCC cùng với chính quyền địa phương có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và hệ thộng cọc mốc lộ giới. Xử lý kịp thời , kiên quyết các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ…

• Công văn số 1997 TCT/TS ngày 23-6-2005 của Tổng Cục Thuế: Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ đất. 
             

Các tin, bài viết khác