Không bồi thường thiệt hại do khách quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 20-4-2010).

Không hợp thức hóa nhà cho các hộ lấn chiếm kênh, rạch

UBND TPHCM chỉ đạo từ ngày 22-3 sẽ không hợp thức hóa nhà, xác lập quyền sử dụng đất và không giải quyết cấp hộ khẩu cho các hộ san lấp, lấn chiếm trái phép ven sông, suối, kênh, rạch, hồ. Kiên quyết cưỡng chế mọi trường hợp cố tình xây dựng trái phép, buộc phải khôi phục, hoàn trả lại nguyên trạng sông, suối, kênh, rạch.

Không thu phí thẩm định QSDĐ khi cấp lần đầu

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ). Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số địa phương ban hành văn bản thu phí thẩm định QSDĐ áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. Bộ Tài chính cho rằng, việc ban hành quy định thu phí thẩm định cấp QSDĐ lần đầu là không đúng với Thông tư 97 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đọc nhiều nhất