CHÍNH SÁCH MỚI

Báo SGGP điện tử xin  giới thiệu một số văn bản mới vừa được Chính phủ và các bộ ban hành. Bạn đọc muốn biết cụ thể, gọi điện thoại số (08)8340020 hoặc liên hệ với Phòng tiếp bạn đọc của báo để tham khảo.

  • CHÍNH PHỦ

• Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 8-8-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Vụ bảo hiểm y tế với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT theo quy định của pháp luật.

• Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 28-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi danh mục B và C của Nghị định 35/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Qua đó theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cho sửa đổi, điều chỉnh một số địa danh thuộc 16 tỉnh  có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

  • ỦY BAN NHÂN DÂN  TPHCM

• Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 5-8-2005 của UBND TPHCM: Bãi bỏ một số văn bản như Quyết định số 10/QĐ-UB ngày 27-6-2005 quy định về mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; Quyết định số 107/QĐ-UB ngày 27-6-2005 về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trong lĩnh vực quản lý xây dựng.

• Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 5-8-2005 của UBND TPHCM: Chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường, xã, thị trấn. Về trợ cấp hàng tháng đối với người có trình độ đại học hệ chính quy nếu công tác ở xã, thị trấn được nhận 800.000 đồng, trường hợp có trình độ đại học các hệ không chính quy, tại chức… được nhận 500.000 đồng; người có trình độ đại học chính quy nếu công tác ở phường được trợ cấp 600.000 đồng, bằng cấp không chính quy, tại chức được trợ cấp 400.000 đồng/ tháng. Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích áp dụng từ 1-8-2005…

• Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 5-8-2005 của UBND TPHCM: Quy định về điều kiện và đối tượng có thu nhập thấp (TNT) vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở (QPTNƠ) thành phố để tạo lập nhà ở. Bao gồm những người hưởng lương nhà nước, CBCNV, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Theo quy định, tại thời điểm vay tiền, người TNT không đứng tên sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất . Vợ hoặc chồng chưa được nhà nước giải quyết các chế độ, chính sách về nhà, đất theo quy định.

Người TNT được vay tiền khi đang ở nhờ với gia đình hoặc ở nhờ nhà khác mà diện tích sử dụng bình quân dưới 8m2/người, có hộ khẩu thành phố và có thời gian làm việc ở cơ quan từ 3 năm liên tục trở lên.. Khi vay tiền của của QPTNƠ, người vay phải có số tiền tương đương 30% giá trị nhà, phải chứng minh nguồn thu nhập ổn định để trả vốn và lãi vay…

  • CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

• Thông tư số 21/TT-BLĐTBXH ngày 9-8-2005 của Bộ Lao động TBXH: Bổ sung Thông tư 11/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bổ sung cách tính mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, áp dụng đối với người nghỉ hưu từ 1-10-2004 trở đi.

Sau khi  điều chỉnh mức lương hưu theo quy định, nếu người có mức lương hưu thấp hơn mức tiền lương tối thiểu chung thì được bù cho bằng mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định tại tại thời điểm nghỉ hưu; đối với người nghỉ hưu sống cô đơn sau khi điều chỉnh có mức lương hưu dưới 435.000 đồng/tháng thì được bù cho bằng 435.000 đồng/tháng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị cũ giải thể, đã có quyết định tuyên bố phá sản mà người lao động không được chuyển xếp lương mới, thì thực hiện việc tính hưởng lương hưu cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí tính theo mức tiền lương cũ và tăng thêm 10% lương hưu. Các quy định này áp dụng kể từ ngày 1-10-2004…

• Công văn số 2438/TCT-PCCS ngày 25-7-2005 của Tổng Cục thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với các trường hợp ấn định thu nhập chịu thuế. Theo Thông tư số 18/TT-BTC ngày 20-2-2002 quy định cơ quan thuế có quyền ấn định mức thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; không kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ  đã ghi trong tờ khai; từ chối việc xuất trình sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp; kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát hiện.

• Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BTC ngày 27-7-2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế công lập. Aùp dụng việc phải tổ chức đấu thầu (rộng rãi, hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh) đối với các cơ sở y tế công lập có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để mua thuốc, hóa chất, dịch truyền… phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh  và phòng bệnh với tổng kinh phí trong năm từ 200 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập trung ương; từ 100 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, thành phố; từ 50 triệu đồng trở lên đối với cơ sở y tế công lập tuyến quận, huyện, thị xã….

Thông tư này không áp dụng trong các trường hợp mua thuốc, hoá chất, vắcxin, sinh phẩm do nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách, cung cấp máu, các chế phẩm thay máu; các loại thuốc đông, nam dược (trừ thuốc thành phẩm).

Ban Bạn Đọc
   
          

Các tin, bài viết khác