Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023

Tháng 11-2023 đánh dấu thời điểm áp dụng của nhiều quy định mới liên quan đến các lĩnh vực đất đai, dân sự, công chức, giáo dục… Báo SGGP xin giới thiệu một số chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11-2023.

Thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ngày 15-9-2023, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 25/2023/ TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 1-11-2023) sửa đổi Thông tư 11/2021/ TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam được giao thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá thực hiện theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2016/NĐ-CP.

Bãi bỏ 4 thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy sản

Ngày 23-8-2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ 4 thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản, gồm: Thông tư 82/2009/ TT-BNNPTNT ngày 25-12-2009 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản; Thông tư 22/2014/ TT-BNNPTNT ngày 29-7-2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Thông tư 16/2015/ TT-BNNPTNT ngày 10-4-2015 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Thông tư 12/2017/ TT-BNNPTNT ngày 7-6-2017 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

Thông tư 05/2023/ TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2023.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công

Thay thế cho Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, từ ngày 10-11-2023, Nghị định 72/2023/ NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sửa quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công. Theo đó, tiêu chí về hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo không còn là căn cứ để xác định chức danh lãnh đạo có được sử dụng xe công hay không. Trước đây, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định: chức danh lãnh đạo được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác phải có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Chức danh được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Từ ngày 15-11-2023, mức thu phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được áp dụng theo biểu phí mới được ban hành kèm theo Thông tư 61/2023/TT-BTC ngày 28-9-2023 của Bộ Tài chính.

Công chức ngành thống kê nhận lương đến 11,92 triệu đồng/tháng

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/ TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 15-11-2023) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê. Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương như theo ngạch Thống kê viên cao cấp, ngạch Thống kê viên chính, ngạch Thống kê viên, ngạch Thống kê viên trung cấp, ngạch Nhân viên thống kê. Theo quy định mới, lương công chức ngành thống kê (ngạch cao cấp) có thể đạt mức gần 12 triệu đồng/tháng.

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Có hiệu lực từ ngày 20-11-2023, Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Quyết định này không thực hiện giảm tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Thêm 2 nội dung tập sự hành nghề công chứng

So với quy định hiện hành tại khoản 1, Điều 7, Thông tư 04/2015/ TT-BTP thì khoản 1, Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP ngày 2-10-2023 của Bộ Tư pháp bổ sung 2 nội dung tập sự hành nghề công chứng, bao gồm: Kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng; Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 20-11-2023.

Tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Ảnh: VNA
Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Ảnh: VNA

Để bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT đã tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Theo đó, có 60% số thí sinh dự thi đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Tin cùng chuyên mục