Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh

Ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự; căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh; căn cứ tờ trình của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục