Chung thủy

Trong sự chung thủy có một chút lười biếng, một chút tính toán, một chút muốn yên thân, một chút mệt mỏi, và đôi khi có cả một chút… chung thủy!

Các tin, bài viết khác