Có nuôi được không?

Một anh, vợ có thai mới bảy tháng đã sinh. Anh ta sợ nuôi con không được, gặp ai cũng hỏi.

Một hôm, anh ta hỏi một người bạn, người bạn an ủi nói:
- Không can gì mà ngại. Bà tôi sinh bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng đấy.

Anh ta vồn vã hỏi lại:
- Thế à! Vậy có nuôi được không?

TLOVET (st)

Các tin, bài viết khác