Công tác dân vận đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của TPHCM ​

SGGPO
Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, sự chuyển biến về công tác dân vận của chính quyền các cấp được thể hiện rõ nhất trong những năm gần đây. Đó là hoạt động của HĐND TPHCM có nhiều đổi mới, tổ chức tốt các kỳ họp, thực hiện nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại, chuyên đề với các giới, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết các kiến nghị bức thiết của cử tri; ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Chiều 25-3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị khóa X và Quyết định số 489 – QĐ/TU ngày 16-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự hội nghị.

Công tác dân vận đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của TPHCM  ​ ảnh 1 Phó Trưởng ban Ban Dận vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên 4.000 tỷ đồng ủng hộ chương trình giảm nghèo

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thực hiện Quyết định số 290 – QĐ/TW và Quyết định số 489 – QĐ/TU, Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo giải quyết những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân.

Các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Song song đó, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “ Dân vận khéo”.

Công tác dân vận đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của TPHCM  ​ ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, TPHCM đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân; thực hiện phương châm xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực trong các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế ủng hộ chương trình giảm nghèo với trên 4.000 tỷ đồng/năm, hỗ trợ bình quân 160.000 – 180.000 lượt hộ, dự án/năm, đảm bảo nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, đào tạo nghề cho gần 34.460 lượt lao động, cấp hơn 3,68 triệu thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo…

Chương trình Xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, huy động được nhiều nguồn lực xã hội trong thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2017 – 2019, TPHCM đã huy động hơn 73.556 tỷ đồng, vận động được 26.043 hộ dân hiến gần 3 triệu m2 đất để xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn, ước tính giá trị hơn 2.243 tỷ đồng.

Về công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, lấy yếu tố “con người” là trung tâm, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người dân. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính; xây dựng hình ảnh chính quyền TPHCM phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại.

Song song đó, đổi mới nâng cao năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn TP; lấy tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Mỗi công chức, viên chức, đảng viên  là một cán bộ làm công tác dân vận giỏi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện khá hiệu quả Quyết định trên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị TPHCM có chuyển biến tích cực, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố trên mọi mặt.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp có sự quan tâm nhất định đến công tác dân vận, không còn xem đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác dân vận đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của TPHCM  ​ ảnh 3 Các tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen có thành tích tốt trong thực hiện Quyết định 290

Cả hệ thống chính trị thành phố tập trung lãnh đạo với nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Đặc biệt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, TPHCM đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai các giải pháp phòng, chống dịch đồng bộ, bài bản, kịp thời và hiệu quả. Cùng với đó, huy động nhiều nguồn lực đóng góp kinh phí chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, sự chuyển biến về công tác dân vận của chính quyền các cấp được thể hiện rõ nhất trong những năm gần đây. Đó là hoạt động của HĐND TPHCM có nhiều đổi mới, tổ chức tốt các kỳ họp, thực hiện nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại, chuyên đề với các giới, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết các kiến nghị bức thiết của cử tri; ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng công tác dân vận của hệ thống chính trị TPHCM sẽ không ngừng đổi mới, nhanh nhạy với xu hướng phát triển của xã hội, kịp thời nắm bắt thời cơ. Qua đó, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tính chuyên nghiệp cao.

Đồng chí kỳ vọng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TPHCM sẽ là một cán bộ làm công tác dân vận giỏi; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

* Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 58 tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, TPHCM tiếp tục thực hiện Quyết định 290 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI để đưa công tác vận động nhân dân hiệu quả, sát với thực tiễn của thành phố. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị trong vận động nhân dân; nhận thức sâu sắc hơn vai trò vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của TP; nâng cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện công tác vận động nhân dân.

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Nhiều triển vọng hợp tác giữa TPHCM - Cuba

Sáng 19-5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM có buổi tiếp ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam, nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP