Công ty cổ phần khoáng sản Becamex nhận ISO 9001:2008

Ngày 4-2 tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần khoáng sản Becamex (Becamex - BMC) đã tổ chức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 cho lĩnh vực khai thác, sản xuất và cung cấp đá xây dựng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam cấp.

Becamex - BMC tiền thân là Xí nghiệp Khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư & Phát triển công nhiệp Becamex, đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 1-7-2008. Hiện công ty đang khai thác mỏ đá hơn 60 ha với trữ lượng 12,5 triệu m3 nhằm phục vụ cho các công trình hạ tầng công nghiệp và giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong 6 tháng cuối năm 2008, công ty đã đạt kết quả hoạt động sản  xuất kinh doanh với tổng khối lượng đá sản xuất đạt 567.870 m3; tiêu thụ đạt 519.987 m3; nộp ngân sách Nhà nước gần 4,2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 121 lao động với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng; phân phối cổ tức 6 tháng cho các cổ đông đạt 200% kế hoạch.

Dự kiến kế hoạch năm 2009, Becamex - BMC khai thác và sản xuất đạt 1,2 triệu m3 đá các loại, đạt doanh thu 90 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng …

Tin, ảnh: Xuân Lộc

Các tin, bài viết khác