Cưới ???

- Đồ gỗ chia đều, không tranh giành?

- Em đồng ý.

- Sau đó sẽ coi nhau như bạn, tôn trọng, chào hỏi nhau mỗi khi gặp mặt.

- Em đồng ý.

- Sẽ không có chuyện nói xấu nhau với người khác sau khi ly dị?

- Em đồng ý.

- Tốt. Bây giờ tụi mình đi chọn ngày làm đám cưới!

S.K (st)
 

Các tin, bài viết khác