Cuối tháng 3 - 2008, Nhà máy Điện Cà Mau 2 phát điện

Văn phòng Chính phủ cho biết: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Lilama và nhà thầu Siemens phải đảm bảo tiến độ để Nhà máy Điện Cà Mau 2 có thể phát điện vào cuối tháng 3-2008; đồng thời giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương đàm phán cấp cao với phía Malaysia và nhà thầu Talisman về vấn đề cung cấp khí, bảo đảm đủ khí cho các nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 hoạt động theo tiến độ huy động.

Thảo An

Các tin, bài viết khác