Đã có gần 6.000 xã đạt tiêu chí môi trường nông thôn mới

Đến hết tháng 7-2019, cả nước có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường (đạt 61,1%) thì đến hết tháng 11-2019, con số này đã lên đến 5.835 xã (đạt tỷ lệ 65,5%).
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng giai đoạn sau năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi được chặng đường 9 năm từ khi Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05-8-2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn thành những mục tiêu, nội dung cụ thể và phân công trách nhiệm để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 cho thấy, hầu hết các địa phương đều tập trung nguồn lực cho đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu cho khu vực nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, công tác bảo vệ môi trường chưa thực sự được quan tâm, đầu tư nguồn lực và chỉ đạo trong triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế. “Nhìn lại giai đoạn từ 2010 đến hết năm 2015, cả nước mới có khoảng 42,4% số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường, được đánh giá là một trong những tiêu chí đạt tỷ lệ thấp nhất và kém bền vững nhất trong giai đoạn đầu của Chương trình. Cho đến thời điểm hiện nay, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc từ Trung ương đến địa phương, với sự quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp, các kết quả đạt được đối với tiêu chí môi trường là hết sức đáng ghi nhận”, ông Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Đến hết tháng 7-2019, cả nước đã có 4.475 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 50,26% thì đến hết tháng 11-2019 con số này đã lên đến 54% (4.806 xã); tại thời điểm hết tháng 7-2019, cả nước có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường (đạt 61,1%) thì đến hết tháng 11-2019, con số này đã lên đến 5.835 xã (đạt tỷ lệ 65,5%). Đó là những con số hết sức ấn tượng, rất đáng mừng.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau nghiên cứu, xác định được các mục tiêu cụ thể của giai đoạn sau năm 2020 - năm kết thúc chính thức của Chương trình nông thôn mới - để đồng thuận trình lên Thủ tướng Chính phủ như một lời cam kết xây dựng nông thôn bền vững.

Tin cùng chuyên mục