Đà Nẵng dự kiến sáp nhập 9 phường trên địa bàn

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu xây dựng dự thảo các Đề án liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025. 

Hiện, TP Đà Nẵng có 56 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 11 xã. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hiện, TP Đà Nẵng có 56 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 11 xã. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, nhập một phần diện tích tự nhiên (khoảng 1,03km2) và một phần quy mô dân số (khoảng 15.220 người) của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê.

Khu vực điều chỉnh địa giới thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu điều chỉnh sang phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính nêu trên chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến các khu tái định cư; ít ảnh hưởng đến khu vực tập trung người dân gốc địa phương phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; bảo đảm các yếu tố văn hóa, lịch sử như các công trình tín ngưỡng, lịch sử, văn hóa của các chư phái tộc thuộc gắn với địa danh, lịch sử hình thành của phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Sau khi sắp xếp, quận Thanh Khê sẽ có diện tích tự nhiên: 10,5km2. Quy mô dân số 236.754 người, có 6 phường trực thuộc (sau khi kết hợp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025). Trong khi đó, quận Liên Chiểu sẽ có diện tích tự nhiên: 73,35km2. Quy mô dân số 166.832 người.

Hiện, toàn thành phố Đà Nẵng có 56 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường và 11 xã. Sau khi thực hiện sắp xếp sẽ còn 47 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 36 phường và 11 xã (giảm 9 phường).

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đà Nẵng có 16 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp. Trong đó, quận Hải Châu có 7 phường gồm: Thạch Thang, Hải Châu I, Hải Châu II, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, Bình Thuận.

Quận Thanh Khê có 8 phường gồm Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tân Chính, Chính Gián, Vĩnh Trung, Thạc Gián, Hòa Khê thuộc quận Thanh Khê.

Quận Sơn Trà có phường An Hải Đông.

Phường Thạch Thang thuộc quận Hải Châu có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp.

5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp gồm: phường Thanh Bình, phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu), phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), phường Mân Thái và phường An Hải Tây (quận Sơn Trà).

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp gồm: phường Thuận Phước (khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính với phường Thanh Bình); phường Hòa Minh (khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính với phường Thanh Khê Tây); phường Thọ Quang (khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính với phường Mân Thái).

Phương án sáp nhập các phường khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

- Nhập 2 phường Hải Châu I và Hải Châu II thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Hải Châu

- Nhập 3 phường Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Phước Ninh

- Nhập 2 phường Bình Thuận và phường Hòa Thuận Đông thành đơn vị hành chính mới với tên là phường Bình Thuận

- Nhập 2 phường Thanh Khê Đông, Hòa Khê thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Thanh Khê Đông

- Nhập 2 phường Tam Thuận và Xuân Hà thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Xuân Hà

- Nhập 2 phường Thạc Gián và Vĩnh Trung thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Thạc Gián

- Nhập 2 phường Tân Chính và Chính Gián thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Chính Gián

- Nhập 2 phường An Hải Tây và An Hải Đông thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường An Hải Nam

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Thuận Phước và phường Thanh Bình để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Bình

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Hòa Minh và phường Thanh Khê Tây để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Thanh Khê Tây

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường Thọ Quang và phường Mân Thái để mở rộng địa giới đơn vị hành chính phường Mân Thái

Tin cùng chuyên mục