Đà Nẵng: Phát hiện vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm

SGGPO

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng). 

Tin liên quan

Đà Nẵng: Phát hiện vi phạm trong mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm

Chánh Thanh tra TP ban hành kết luận thanh tra số 449/KL-TTTP về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Đà Nẵng từ ngày 17-2 đến 5-5. Qua thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện các vi phạm, thiếu sót.

Cụ thể, về quyết định mua sắm hàng hóa, việc xác định số lượng hàng tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để quyết định mua sắm không đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11-3-2019 của UBND TP Đà Nẵng.

Về xây dựng giá gói thầu, có thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu; có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC.

Thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng, không đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2020/TT-BYT.

Sở Y tế có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm, tuy nhiên tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Về việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc Trung tâm là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 58/2016/TT BTC.

Văn bản trình duyệt của Trung tâm và Báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22-7-2021 đối với các gói thầu được căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu để trình phê duyệt áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Trung tâm không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 37 và khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu.

Trong việc tổ chức đấu thầu, có sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại chương II, theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT; Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 và Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC; Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh trạnh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Trong việc thực hiện hợp đồng, tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm khoản 7 Điều 89 Luật Đấu thầu. Theo giải trình của đơn vị, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đã mượn hàng trước để kịp thời sử dụng. Tuy nhiên, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc mượn hàng, trả hàng.

Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý điều hành tại Trung tâm (chỉ có bản giấy).

Việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại Trung tâm là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không theo dõi hàng hóa do Trung tâm trực tiếp mua sắm và hàng hóa nhận từ các đơn vị tài trợ theo quy định. Ngoài ra, một số phiếu nhập có thời gian không phù hợp.

Việc lập hóa đơn của đơn vị cung ứng hàng hóa khi chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; các thiếu sót, vi phạm trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

Trung tâm thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị là 1.366.214.124 đồng từ tháng 10-2020 đến ngày 31-12-2020 để thực hiện xét nghiệm Covid-19 có phí đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển đến Cơ quan điều tra - Công an TP Đà Nẵng để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29-3-2016 của Bộ Tài chính để tránh trường hợp hợp thức hóa đối với hồ sơ xây dựng giá gói thầu.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra Thành phố chuyển sang. Chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài Chính, Cục Thuế TP Đà Nẵng thực hiện kiểm tra, xem xét xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm.

CDC Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền 1.366.214.124 đồng vào ngân sách nhà nước.

XUÂN QUỲNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TS-BS Phan Thị Hồng Đức, Trưởng khoa Nội tuyến vú, tiêu hóa, gan, niệu, BV Ung bướu TPHCM thăm khám bệnh nhân tại khoa Nội 4

Đừng vội tuyệt vọng trước ung thư

Nhiều người khi biết mình mắc bệnh ung thư thường có suy nghĩ sợ hãi, hoang mang tột độ và coi như cuộc sống chấm hết. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng, bởi theo các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu tầm soát, phát hiện kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách với tinh thần lạc quan.

Sức khỏe cộng đồng

Tạo hình bàng quang từ ruột cho người bệnh bị ung thư bàng quang xâm lấn

Ngày 16-8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, vừa tiếp nhận thực hiện phẫu thuật cắt bỏ bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột non thành công cho bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn cơ gây ứ nước ở thận cho một bệnh nhân nam 36 tuổi, quốc tịch Campuchia.

Tư vấn dinh dưỡng

Thuốc

" />