Danh mục 9 loại hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển phải tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Chất nổ và vật phẩm dễ nổ là hàng hóa nguy hiểm
Chất nổ và vật phẩm dễ nổ là hàng hóa nguy hiểm

Theo đó, hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hóa nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại.

Bao gồm:

1- Chất nổ và vật phẩm dễ nổ, gồm 6 nhóm: chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng; chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể; chất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng; vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

2- Khí, gồm khí dễ cháy; khí không dễ cháy, không độc hại; khí độc hại.

3- Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

4- Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; chất có khả năng tự bốc cháy; chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

5- Chất ôxi hóa; perôxít hữu cơ.

6- Chất độc; chất gây nhiễm bệnh.

7- Chất phóng xạ.

8- Chất ăn mòn.

9- Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định rõ các bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng.

Bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm phải tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia.

Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế do bộ quản lý danh mục hàng hóa nguy hiểm công bố thì phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định, đơn cử như chất lượng bao bì, thùng chứa có thể chịu được va chạm và chấn động trong quá trình vận chuyển, chuyển tiếp hàng hóa giữa các phương tiện và xếp dỡ vào kho; bao bì, thùng chứa phải bảo đảm không làm rò rỉ chất nguy hiểm trong quá trình vận chuyển hoặc khi vận chuyển với các tác động như rung lắc, thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất; phía bên ngoài bao bì, thùng chứa phải bảo đảm sạch và không dính một loại hóa chất nguy hiểm nào…

Tin cùng chuyên mục