Đất ở, đất nông nghiệp bồi thường ra sao?

Như báo SGGP đã đưa, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư (TĐC) trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ TĐC tại quận 2, TPHCM. Tiếp tục thông tin đến bạn đọc, chúng tôi xin trích giới thiệu các chính sách mới.

  • Bồi thường đất ở: chỗ ở và bằng tiền

Đối với các trường hợp đủ điều kiện TĐC bằng nền đất ở hoặc căn hộ chung cư và có yêu cầu bố trí TĐC, diện tích tái bố trí là diện tích lô đất nền hoặc căn hộ chung cư theo thiết kế quy hoạch được duyệt tại khu TĐC, nhưng tối đa không quá 200m2/hộ. Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích đất ở bị thu hồi trong hạn mức (đối với trường hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về đất ở) và diện tích tái bố trí được thanh toán bù trừ bằng tiền như sau:

Trường hợp diện tích đất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích đất ở bị thu hồi trong hạn mức (đối với trường hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về đất ở) lớn hơn diện tích tái bố trí: hộ dân được hỗ trợ thêm bằng tiền theo giá chênh lệch theo quy định.

Trường hợp diện tích đất ở có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ hoặc phần diện tích đất ở bị thu hồi trong hạn mức (đối với trường hợp chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về đất ở) nhỏ hơn diện tích tái bố trí: hộ dân thanh toán tiền mua đối với phần diện tích chênh lệch này theo giá bán không kinh doanh.

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi (đủ điều kiện TĐC) nhỏ hơn diện tích căn hộ chung cư có diện tích nhỏ nhất theo thiết kế quy hoạch được duyệt (32m2), thì hộ dân thanh toán tiền mua căn hộ chung cư đối với phần diện tích chênh lệch của căn hộ chung theo giá bán TĐC nhân (x) 1,2 lần.
Hội đồng bồi thường của dự án căn cứ diện tích, vị trí đất ở bị thu hồi, đơn giá bồi thường về đất ở và đơn giá nền đất hoặc căn hộ chung cư tái bố trí để xác định địa điểm, vị trí và diện tích nền đất, diện tích và số lượng căn hộ chung cư tái bố trí phù hợp cho từng hộ dân.

  • Đất nông nghiệp: ngoài bồi thường được mua chung cư ưu đãi

Hỗ trợ diện tích căn hộ chung cư đối với đất nông nghiệp bị thu hồi, đủ điều kiện được bồi thường (trừ đất lấn, chiếm và đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư; đất biền ven kênh rạch):
Đối với hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ, ngoài chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định, được nhận thêm phần hỗ trợ giá chênh lệch được hưởng từ chính sách mua căn hộ chung cư tính theo số mét vuông căn hộ chung cư được quy đổi theo tỷ lệ 4,5%, cụ thể như sau: Căn cứ vào diện tích tiêu chuẩn (số mét vuông) căn hộ chung cư quy đổi, được hỗ trợ bằng tiền theo mức hỗ trợ giá đối với căn hộ chung cư theo giá bán TĐC theo quy định.

Riêng đối với hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1.000m2 trở lên, có hộ khẩu tại TPHCM thì được hỗ trợ mua căn hộ chung cư có diện tích tương ứng với diện tích quy đổi theo giá TĐC nhưng không quá 200m2/hộ, phần diện tích căn hộ chung cư chênh lệch được thanh toán bằng tiền; nếu không nhận hỗ trợ bằng căn hộ chung cư thì nhận bằng tiền theo quy định.

Đối với hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi một phần, ngoài chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định, được nhận thêm phần hỗ trợ giá bằng tiền theo số mét vuông căn hộ chung cư được quy đổi theo giá bán TĐC tương tự như trường hợp bị thu hồi toàn bộ theo quy định.

Phan Hiền

Các tin, bài viết khác