Đấu tranh phản bác, ngăn ngừa, xử lý, triệt phá thông tin xấu, độc trên mạng

Ngày 21-3, Công an TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong lực lượng Công an TPHCM quý I năm 2023.

Trong quý 1-2023, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chính trị, công tác quần chúng năm 2023.

Đấu tranh phản bác, ngăn ngừa, xử lý, triệt phá thông tin xấu, độc trên mạng ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Công an TPHCM tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, quan tâm chỉ đạo sâu sát các biện pháp đã đề ra và tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương; Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND".

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh phản bác, ngăn ngừa, xử lý, triệt phá các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Yên tâm công bố hết dịch Covid-19

Từ giữa năm 2022, tôi đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội đề nghị nên xét để công bố hết đại dịch Covid-19, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái, dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bút Sài Gòn

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Tin buồn