Đầu tư gián tiếp: Gặp khó vì thông tư?

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã gửi một văn bản góp ý cho Dự thảo thông tư ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ. Theo ý kiến VAFI, trong dự thảo có những điểm trái với Luật Chứng khoán và xuất hiện giấy phép con.

Một số điểm rất đáng chú ý trong dự thảo là các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được ủy quyền đại diện giao dịch là công ty quản lý quỹ hoặc chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài, không được thuê cá nhân hay tổ chức khác làm đại diện.

Tổ chức nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ quản lý huy động vốn từ nước ngoài để đầu tư vào trong nước phải thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ tại Việt Nam. Điều kiện để thành lập chi nhánh là có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động quản lý quỹ, quản lý tài sản và tổng giá trị tài sản ủy thác đạt ít nhất 500 triệu đô la Mỹ.

Thực tế hiện tại chỉ một vài công ty quản lý quỹ nước ngoài lấy Việt Nam làm nơi hoạt động chính từ nhiều năm trước mới có chi nhánh tại đây. Các tổ chức tài chính lớn và có tầm hoạt động khắp thế giới như CitiGroup, Deustch Bank, Morgan Stanley, JP Morgan.. thì chỉ mới có tài khoản giao dịch.

Theo đánh giá của VAFI, Việt Nam còn là một thị trường rất nhỏ bé, chưa có nhiều cơ hội, số vốn đầu tư vào chưa nhiều, cho nên các tổ chức lớn chưa thể lập chi nhánh công ty quản lý quỹ ở Việt Nam, càng không thể ủy thác tiền của khách hàng của họ lại cho các tổ chức nước ngoài kém danh tiếng hơn.

Ngoài ra, điều kiện khó khăn cho đầu tư gián tiếp như thế sẽ khiến cho một loạt các nhà đầu tư nước ngoài phải bán cổ phiếu và rút khỏi Việt Nam vì không đủ tiêu chuẩn.

Hiện các công ty quản lý quỹ của nước ta chưa đủ kinh nghiệm và năng lực huy động vốn từ nước ngoài để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu thực hiện quy định trên sẽ tạo thế độc quyền cho các tổ chức nước ngoài có chân từ lâu tại Việt Nam.

QUANG ANH

Các tin, bài viết khác