Đề án tổ chức tài chính đầu tư chủ lực theo hướng tập đoàn tài chính nhà nước

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Củng cố và xây dựng Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TPHCM (HIFU) thành tổ chức tài chính đầu tư chủ lực của TP theo hướng Tập đoàn tài chính Nhà nước”, UBND TPHCM đã trình Bộ Tài chính xem xét đề án trên. Theo đề án, mô hình tương lai của HIFU sẽ hoạt động như một loại hình doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý của các luật hiện hành đồng thời gắn chặt với chức năng đặc thù của Quỹ Đầu tư địa phương theo hướng dẫn của Chính phủ.

Trước mắt, chuyển đổi HIFU sang mô hình doanh nghiệp (công ty TNHH một thành viên), hình thành công ty mẹ - công ty con và sau cùng là cổ phần hóa công ty mẹ để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nhưng Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối và định hướng hoạt động (dự kiến sau năm 2010).

H.NH
 

Các tin, bài viết khác