Đề bạt Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nội vụ nói đúng quy trình?

SGGPO
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật, nhưng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này vẫn được đề nghị bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, kiêm nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Nhiều vụ phá rừng tại Thừa Thiên - Huế được báo chí phản ánh thời gian qua khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật ​

Nhiều vụ phá rừng tại Thừa Thiên - Huế được báo chí phản ánh thời gian qua khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật ​

Ngày 14-9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin trả lời báo chí liên quan đến việc đề bạt, bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, làm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc các cơ quan tham mưu đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, là đi ngược với quy định về số lượng cấp phó của Bộ Nội vụ thể hiện tại Công văn số 5470/BNV-TCCB rằng: “Thực hiện nguyên tắc: Phó Thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm Thủ trương cơ quan cấp dưới”.

Cùng với đó, Thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về NN-PTNT thuộc UBND tỉnh, cấp huyện cũng nói rõ: “Việc bổ nhiệm: Giám đốc và Phó Giám đốc Sở NN-PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng”.

Riêng “Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng” là áp dụng thời điểm các chi cục sáp nhập thiếu cán bộ lãnh đạo, bất đắc dĩ nên phải kiêm nhiệm.

Chưa hết, việc đề nghị bổ nhiệm này được thực hiện khi thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật. Trong khi ông Nguyễn Đại Anh Tuấn làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế để tình trạng phá rừng xảy ra nhiều như vậy có xứng đáng được kiêm nhiệm lại vị trí cũ?

Đề bạt Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nội vụ nói đúng quy trình? ảnh 1 Nhiều vụ phá rừng tại Thừa Thiên - Huế được báo chí phản ánh thời gian qua khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật

Theo công văn trả lời UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có sai với quy định?

Về vấn đề này, ngày 10-9-2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6558/UBND-CTTĐT giao Sở Nội vụ kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 12-9-2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1197 /SNV-TCCC trả lời như sau: Căn cứ Công văn số 5470/BNV-TCBC ngày 22-10-2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó; trong đó, quy định: “Thực hiện nguyên tắc Phó Thủ trưởng cấp trên không kiêm Thủ trưởng cơ quan cấp dưới”.

Tuy nhiên, ngày 25-3-2015, Bộ NN-PTNT, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó, tại Khoản d, Mục 1, Điều 3 đã quy định: “Giám đốc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT không kiêm nhiệm Chi cục trưởng. Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian kiêm nhiệm không quá 12 tháng”.

Ngày 4-9-2019, Sở Nội vụ có Tờ trình số 1163/TTr-SNV về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: “Bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN-PTNT, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1-10-2019 đến ngày 30-9-2024. 

Riêng chức danh kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm được tính đến thời điểm cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.”

Vì vậy, việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vẫn đảm bảo theo quy định hiện hành.

Về quy trình bổ nhiệm: Căn cứ Công văn số 1520-CV/TU ngày 2-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT.

Ngày 2-8-2019, Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu thăm dò bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở NN-PTNT theo quy trình 5 bước được hướng dẫn tại Quy định số 04-QĐi/TU ngày 1-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, kết quả ông Nguyễn Đại Anh Tuấn đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Ngày 6-8-2019, Sở NN-PTNT có Tờ trình số 1359/TTr-SNN-PTNT về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT và tỷ lệ phiếu đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn đạt tỷ lệ cao, đó là cơ sở để Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

Liên quan đến nội dung đề nghị bổ nhiệm được thực hiện khi thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng khiến nhiều cán bộ lâm nghiệp bị kỷ luật, nhưng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vẫn được đề nghị bổ nhiệm, trong thông báo trả lời báo chí của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa nêu rõ vấn đề này.

VĂN THẮNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Tự chui thòng lọng

- Hàng loạt trang web dạng “làm giàu dễ ẹc” đã không truy cập được, còn các ứng dụng điện thoại về đầu tư cũng sập. Những người bỏ tiền tham gia “hoạt động đầu tư” kiểu này đang lên ruột vì mất sạch.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn