Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.
Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 3.131 điểm cầu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội. Chủ trì hội nghị có các đồng: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.
Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Phát biểu từ điểm cầu TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, một năm qua, TPHCM tổ chức học tập, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các lực lượng tuyến đầu luôn xả thân lao vào tâm dịch, chăm sóc, cứu chữa người bệnh, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự… gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định đó là những minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo Bác; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và là những điển hình người thật, việc thật qua thực hiện phong trào.
Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả vững chắc những vấn đề người dân quan tâm, những vấn đề nổi cộm của từng ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị.
Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu ảnh 2 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu. Ảnh: VĂN MINH
Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Từ đó, các cấp ủy trực thuộc đã xác định các nhiệm vụ cụ thể với giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá; không tránh né những hạn chế, yếu kém, trì truệ và thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm; cũng như Nghị quyết phải được thể hiện bằng chương trình hành động “nói đi kèm với làm; làm phải làm đến nơi đến chốn”, giải quyết được những vấn đề người dân quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan và đơn vị.
Xây dựng văn hóa và con người TPHCM phát triển toàn diện
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, một nội dung có ý nghĩa hết sức đặc biệt, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM là xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại thành phố vinh dự mang tên Bác. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phẩm giá, phong cách và sự nghiệp của Người thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu ảnh 3 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Theo đồng chí, TPHCM sẽ tập trung xây dựng văn hóa và con người TPHCM phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên thành phố phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân.
“TPHCM mong được đón nhận, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo và các cơ quan Trung ương, các tỉnh thành bạn để từng bước hoàn thiện các giải pháp xây dựng và hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngày càng thiết thực”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ.
Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM” gắn với việc triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
Qua đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế - xã hội TPHCM, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

TPHCM cũng quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả với các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, tại TPHCM đã có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị và bước đầu được học tập, triển khai và nhân rộng.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, vừa qua, Thành ủy TPHCM tổ chức biểu dương 355 gương điển hình tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tin cùng chuyên mục