Để chi bộ khu phố không bị “già”

Chi bộ khu phố và chi bộ tổ dân phố là hạt nhân chính trị trong khu dân cư, nơi trực tiếp triển khai chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên đến tận người dân. Tuy nhiên, chi bộ khu phố lại ít được trẻ hóa do công tác phát triển Đảng ở khu dân cư khó khăn. Hiện nay phần lớn đảng viên đang sinh hoạt ở khu phố đều đã nghỉ hưu, tuổi đời cao, sức khỏe giảm sút, trong đó không ít đảng viên được miễn sinh hoạt. Sự “già” đi của chi bộ khu phố là rất đáng quan tâm.

Gần đây, nhiều chi bộ khu phố ở TPHCM  bước đầu coi trọng công tác phát triển Đảng trong khu dân cư, trong đó có chi bộ tổ dân phố 1 khu phố 2 P. Tăng Nhơn Phú A Q9.

Ngay từ đầu năm, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Sự cần thiết phát triển Đảng trong khu dân cư” được đảng viên trong chi bộ thảo luận sôi nổi và đi đến nhất trí nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Từ sau hội nghị chuyên đề đến nay, chi bộ tổ dân phố 1 thông báo kết quả cuộc họp chi bộ; đề nghị bà con hưởng ứng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho con em mình phấn đấu; tổ chức giao lưu giữa chi bộ với 8 quần chúng ưu tú trong tổ dân phố.

Cuộc họp do bí thư chi bộ chủ trì, phân công một đảng viên cao tuổi Đảng giới thiệu tóm tắt một số nội dung: thành tựu của Đảng CSVN; vai trò, nhiệm vụ của chi bộ trong khu dân cư; một số quy định trong Điều lệ Đảng về điều kiện được xét kết nạp vào Đảng; hướng phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên… Sau đó, chi bộ xác định được 2 quần chúng có triển vọng và phân công đảng viên giúp đỡ.

Bên cạnh đó, chi bộ kiến nghị Đoàn phường thành lập Phân đoàn thanh niên tổ dân phố 1 để sớm đưa những người trong độ tuổi thanh niên vào sinh hoạt đoàn, xây dựng đoàn thành trường học XHCN cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, coi nhiệm vụ xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ.

Kinh nghiệm của chi bộ tổ dân phố 1 cho thấy, để thành công trong phát triển Đảng ở khu dân cư, cần phải có sự kiên trì, có giải pháp cụ thể và quan trọng là cần có sự đồng thuận, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng cấp trên.

Bên cạnh đó, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức. Vấn đề là chi bộ sớm phát hiện những nhân tố tích cực, tạo điều kiện cho họ tham gia các phong trào ở địa phương và phân công đảng viên bồi dưỡng quần chúng ưu tú, để họ hiểu và tự nguyện đến với Đảng.

TÔ VĂN GIAI
(P. Tăng Nhơn Phú A Q9 TPHCM)

Các tin, bài viết khác