Dễ hiểu

Gặp một người da đỏ nằm ép sát người sau một gò đất lớn, gã cao bồi ngạc nhiên hỏi:

- Ông đang làm gì vậy?

- Ba người đàn ông, ba con ngựa và một chiếc xe chở đầy người đang đi đến đây.

- Ông biết tất cả những điều đó chỉ bằng cách ép tai xuống đất à?

- À không! Họ đang rượt tôi mà.

S.K (st)
 

Các tin, bài viết khác